Arxius de la categoria Web

Categoria de post de Mirall Digital marketing, disseny gràfic, comunicació i creació web Reus (Tarragona) que tracten de web.

Passos per realitzar un bon estudi de paraules clau

Un keyword research o estudi de paraules clau és un dels primers passos fonamentals per posicionar una web a Google.

En aquesta entrada enumerarem els passos a seguir per fer un bon estudi de paraules clau per a la teva pàgina web  que t’ajudarà en la creació dels continguts amb l’objectiu d’augmentar el trànsit cap a la teva web.

1. Esbrinar com es busca el teu producte o servei

Trobar les paraules clau correctes per al producte o servei que oferim, que principalment seran les que hàgim d’incloure dins la nostra web. Es molt important que coneguem el nostre sector i estudiem com es busquen o es podrien buscar els nostres productes o serveis .També és molt important conèixer a la teva competència i saber per on es mouen ells per actuar en conseqüència. Hem de conèixer bé el que oferim, per saber l’arrel de les nostres paraules clau, tenint clar:

 • Què venem o oferim
 • Quins serveis tenim
 • Quin és el nostre valor afegit i avantatge competitiu respecte a la competència
 • Públic objectiu

Tipus de Paraules Clau

Cal posar-se en la pell de la persona que busca el que tu ofereixes i que t’agradaria que comprés o que realitzés l’acció que pretens. Si ens centrem en paraules molt genèriques ens estarem enfrontant a grans marques del sector, que tenen molta més envergadura i recursos i que ja han adquirit una rellevància difícil de disputar. D’altra banda, quan algú busca una paraula clau massa genèrica, sabates per exemple, no té molta pinta de voler comprar. Es important que abans diferenciem els tipus de paraules clau en funció de diversos criteris: paraules clau que impliquin intenció de l’usuari i segons el volum de recerca que tenen.

Intenció de l’usuari

En funció d’aquest criteri, hauríem de diferenciar entre paraules clau informatives, transaccionals i navegacionals.

 • Les informatives són les que simplement busquen informació (com es fa això o allò, per exemple).
 • Les transaccionals són les que porten implícita alguna intenció de convertir (comprar això, o descarregar això altre, per exemple).
 • Les navegacionals són aquelles que s’enfoquen en un web determinada (Instagram, publicfamiliar.cat, etc.).

Volum de cerques

D’altra banda hauríem de diferenciar les paraules clau pel seu volum de cerques. Les paraules clau sempre aniran d’allò més genèric a allò més concret, com una piràmide de la punta a la base. En aquest aspecte hauríem de diferenciar:

 • Head o genèriques: aquestes són les més difícils per posicionar, perquè com comentàvem abans, estaríem batallant amb les grans marques ja posicionades. Aquí trobaràs molta competència.
 • Middle Tail: aquestes són una mica menys genèriques, però segueixen sense ser molt concretes.
 • Long Tail: son les recerques més específiques, on a més hi ha molta menys competència, i que a més converteixen molt més, ja que porten implícit un interès de compra bastant clar. Com més gran sigui el nivell de detall a què arriben, més long tail seran.

Aquestes últimes és on cal enfocar-se, atacant cerques més llargues i concretes.

2. Eines per fer una recerca de paraules clau

Es podrien utilitzar diverses eines per fer aquest estudi, i totes són vàlides, tot dependrà del grau de detall i anàlisi al que pretenguem arribar.

Google Autosuggest

Com a primer acostament si busquem la paraula genèrica a Google i posem un espai ja ens suggereix diversos resultats, que són les cerques més freqüents o amb més volum (no oblidis que Google posa molta obstinació a millorar l’experiència dels seus usuaris, d’aquí que t’ofereixi el que més es busca).

Això és “Google autosuggest” i és perfecte perquè suposa una primera aproximació per saber què i com busca la gent.

Übersuggest

Hi ha una eina molt útil i molt senzilla, anomenada Übersuggest que el que ens ofereix són les combinacions de paraules, cada vegada fent-les més long tail, és a dir, cada vegada més definides. El que realment fa és recopilar les dades que aporta Google autosuggest i fa un desglossament de cada grup de paraules portant-les a major detall. Introdueixes el terme de cerca i selecciones l’idioma. El menú et permet filtrar per Web, Imatges, Shopping, YouTube o Noticies. El més habitual és deixar-lo en web si el que volem són cerques a Google. Cada grup de paraules és expandible per allargar-se, i es pot analitzar el terme de cerca directament cap a Google Trends. Després caldrà descartar les que considerem, o seleccionar-ne diverses i veure-ho com a text.

Google Trends

Aquesta eina dóna una informació molt valuosa que cal no desaprofitar. Es pot comparar l’interès al llarg del temps sobre un terme respecte a altres, podent comparar fins amb 5 termes de cerca. Geogràficament, es pot filtrar per país, per regió o per ciutat. A nivell temporal, es pot personalitzar l’interval de temps que t’interessi. Això és molt interessant per observar si hi ha estacionalitats.

L’avantatge d’aquesta plataforma de Google és que analitza què, com i quan busca la gent. En introduir el terme o el tema que ens interessa per a analitzar-lo, la pròpia eina et proposa altres recerques relacionades amb allò que hem buscat. Això és molt útil per millorar continguts que ja tinguem o per crear-ne de nous. A més, et suggereix temes que també han interessat al nostre públic. Això és genial perquè ens dóna pistes sobre el que podríem incloure en els textos de la nostra web i temes sobre els quals també podríem parlar si estan relacionats.

Answer The Public

Una altra eina molt útil i gratuïta és AnswerThePublic. El que aquesta ens ofereix és una cosa semblant a Übersuggest, fent un ventall de suggeriments de recerca sobre el terme que busquem. Només cal posar la paraula clau i seleccionar el país. A continuació, després d’analitzar les dades, carrega una imatge bastant il·lustrativa on suggereix cerques que contenen paraules com què, on, qui, per què, quan, són, com. Sobre cadascuna d’aquestes, mostra les recerques més freqüents amb aquest terme.

3. Com saber quines són les millors paraules clau?

Podríem utilitzar diverses eines de pagament que funcionen molt bé (Semrush, Ahrefs …), però volem ressaltar una eina, també de Google, realment útil i potser més accessible.

Google Keyword Planner

Dins  la plataforma de Google Ads hi trobem l’eina Google Keyword Planner. La primera opció que permet aquesta eina és la de segmentar geogràficament, ja sigui per país o fer un filtre per províncies o regions. Igual que Google Trends, també permet personalitzar l’interval de temps que vulguem, si busquem dades d’un període de temps concret. Un cop fet això, s’insereix el terme de cerca que vulguem i et suggereix “idees per al grup d’anuncis” i “idees de paraules clau”.

La informació que ens mostra és:

 • Gràfic de mitjana de cerques mensuals: per defecte el període de temps que mostra és el dels últims 12 mesos.
 • Mitjana de cerques mensuals: representa la mitjana de cerques mensuals dels darrers 12 mesos (o l’interval de temps que hàgim configurat).
 • Competència: indica si és una paraula molt disputada, tenint en compte el nombre d’anunciants per a cada paraula clau comparant-lo amb totes les paraules clau de Google, i les classifica com a competència baixa, mitjana o alta.
 • Subhasta suggerida: és una estimació sobre el CPC de cada paraula clau

Totes les dades es poden ordenar en funció de la columna que vulguem, simplement clicant al títol de cada columna. Però en realitat no ens interessa tant ni la competència ni el CPC, perquè no estem tractant de fer anuncis pagats, sinó que parlem de SEO. Per tant el més convenient en aquest punt és ordenar-lo per el volum de cerques de major a menor (que és com surt per defecte). D’aquí seleccionarem aquelles que ens interessen tenint en compte el volum de cerca i, per descomptat, que siguin termes relacionats amb el nostre producte (jugant amb singular i plural, sinònims, etc.). D’entre totes les que tinguem, veient els volums de cerca i els termes més interessants, haurem de recopilar les que siguin més rellevants. D’aquí sortiran les paraules clau que haurem de treballar per al nostre SEO On Page (dins la nostra pàgina web, aquells factors que té en compte Google per considerar-nos rellevants i posicionar-nos), és a dir, en els textos, descripcions de producte, h1, h2, h3, categories, títols i textos alternatius d’imatges, etc.

No oblidem la importància de l’ús de sinònims, termes relacionats i que les paraules clau guardin una connexió entre elles. Si Google percep que el nostre contingut conté idees que es relacionen entre si i es troben ben estructurades, s’entendrà que aquest contingut pot aportar més valor a l’usuari.

Insistim: Google prioritza que els seus usuaris tinguin una bona experiència en navegar, així que si tens contingut de valor, seràs més rellevant.

L’estudi que hem fet serà la base de la nostra web i és un punt vital per a posar en marxa el nostre projecte digital, que condicionarà a més el posicionament del nostre projecte en els resultats de cerca de Google. A partir d’aquí només haurem de fer un bon disseny web, crear continguts de manera habitual i distribuir-los mitjançant les xarxes socials. La cerca orgànica no tardarà a donar fruits.

Programa de Creació de continguts web: ràpid i sense duplicar contingut

De ben segur que heu sentit alguna vegada que una de les millors eines que existeixen per posicionar una web a Google és el blog. Aquesta afirmació, tot i no ser certa del tot, parteix d’una premissa ben certa: per posicionar una web una de les millors eines que tenim és la creació de continguts. En aquesta entrada intentarem explicar què són exactament els continguts web, quines característiques han de tenir i de quina manera en podem optimitzar el rendiment.

Què són els continguts web?

El contingut web és tot document, imatge, animació, text, so, vídeo, aplicació, etc. que pot ser transmès i executat a través d’un navegador a la web. En altres paraules, és tot el que pot haver-hi en una pàgina web.

El disseny web, a la vegada, s’encarrega de presentar i endreçar aquests continguts amb la finalitat de fer-los més atractius, més fàcils d’entendre i crear un major engagement amb els usuaris.

Per què són tant importants els continguts web?

D’uns anys ençà s’han popularitzat eines de creació web que faciliten molt aquesta tasca. El mateix WordPress, el rei dels CMS, permet, mitjançant plantilles, la creació de webs boniques, pràctiques i fàcils de fer anar. Si molta gent és capaç de crear-se la seva pròpia pàgina web com podem diferenciar-nos de la competència? Amb els continguts, efectivament. Si ens basem en les plantilles de WordPress moltes es venen amb uns continguts audiovisuals i fotogràfics molt atractius que fan que ens enamorem d’aquella idea de web. El problema és que quan hi posem les nostres fotos, de qualitat amateur, la web ja no llueix com la plantilla, ens fallen les mides, la resolució, els enquadraments,… A més resulta que la plantilla porta allò tant famós del lorem ipsum però resulta que hi hem d’escriure coses reals i això ja no és tan fàcil. Com a agència ens trobem massa sovint amb la problemàtica que els nostres clients no saben crear els continguts de la seva pròpia web, creient que som nosaltres els encarregats de fer-ho, almenys per defecte. De fet la problemàtica no és que no sàpiguen crear els continguts si no que no saben ni quines idees i conceptes volen transmetre a la seva web.

Amb quin criteri s’han de crear els continguts web?

A Mirall digital ens agrada molt explicar que els continguts web tenen dos grans clients:

– Els usuaris: Entenem com a usuaris totes aquelles persones que visiten la nostra web cercant informació, respostes, oportunitats,… Aquestes persones busquen una informació útil, ben estructurada, fàcil d’entendre i que els resolgui problemes. Si creem contingut fàcil de trobar i d’entendre i que generi interès atraurem més trànsit a la nostra web (els usuaris satisfets amb el nostre contingut ens recomanaran)

– El robot de Google: Qui diu Google diu qualsevol motor de cerca però no ens enganyem, Google té un monopoli que difícilment es trencarà. Google, si no li demanem expressament que ho faci ara, visita la nostra web cercant continguts i valorant la importància dels mateixos de manera periòdica i contínua. Si sabem com agradar a Google i els nostres usuaris ens premien amb clics de qualitat augmentarem el trànsit cap a la nostra web segur, però cal saber agradar a Google.

Així doncs, sabent que tenim dos grans clients a qui agradar, ja ens podem posar a treballar.

Passos per crear bons continguts web

– Anàlisi previ: Abans de res cal recopilar molta informació del sector, la competència, les tendències, les necessitats dels nostres clients/usuaris tipus,… Hi ha infinitat d’eines per tal de recopilar tota aquesta informació, tot i que la primera de totes hauria de ser la detecció de la competència o empreses que ofereixen serveis o productes similars i analitzar de què parlen, com ho fan, amb quin to, quin engagement acostumen a tenir,…

– Estudi de les paraules clau: Cal saber de què parlarem i intentar resumir-ho tot en entre 5 i 10 paraules o conceptes clau. Aquest pas és imprescindible ja que ens delimitarà molt la temàtica dels nostres continguts web i ens permetrà enfocar-nos en objectius concrets i mesurables. Hem de conèixer bé el que oferim i saber respondre les següents preguntes:

 • Què venem o oferim
 • Quins serveis tenim
 • Quin és el nostre valor afegit i avantatge competitiu respecte a la competència
 • Públic objectiu

* trobareu més informació de com fer un bon estudi de paraules clau en aquesta entrada de blog.

– Fotografia: De la màxima qualitat possible, amb relació al contingut i que ajudin a complementar el missatge

– Explicatius de serveis, empresa, contacte,…: Han de ser molt clars, basats en les paraules claus triades i treballant molt bé el linkbuilding entre ells. Cal evitar contingut palla, per omplir. Estem en un moment en el qual tenir 2 minuts de visita d’un usuari és gairebé un regal del cel i millor no malgastar-lo amb la història centenària dels nostres rebesavis si podem explicar que som els millors fent la nostra feina o els serveis que oferim tenen un alt valor afegit.

– Blog: Tot i que abans ja hem dit que no és del tot cert que sigui l’eina més important per posicionar webs, sí que és una eina molt bona. Una web sense un blog actualitzat i amb contingut de qualitat és molt difícil de posicionar, sobretot si el sector de la web és molt competit. A partir de la temàtica general de la web redactem continguts interessants i útils i provem que arribin al màxim de gent possible. És aquí on les xarxes socials (excepte Instagram) ens permeten un molt bon altaveu. Crear continguts que posicionin requereix temps i coneixements de la temàtica i de SEO. Cal molta disciplina i constància.

Si una vegada explicades les virtuts dels continguts web penseu que no sereu capaços de fer-ho per vosaltres mateixos per manca de recursos (sobretot temps), heu d’estar tranquils que per això existim empreses especialitzades en el servei de creació de continguts web. Aquestes empreses tenim fotògrafs, dissenyadors, periodistes, especialistes SEO,… Un equip de professionals que oferim un servei amb una visió 360º amb l’únic objectiu de portar trànsit cap a la teva web i convertir-lo en clients/usuaris potencials.

Disseny web a Reus i Tarragona

 • Necessites una empresa de disseny web a Reus o Tarragona?
 • Has buscat a Google i no saps a qui trucar?
 • Totes les empreses et semblen igual?
 • En aquest post intentarem explicar-te el motiu pel qual Mirall digital és la millor aposta per al disseny web a Reus i Tarragona.

 

Comencem pel principi: què és el disseny web?

Per tenir una web necessito un disseny o amb una programació en tinc prou? La resposta és, com gairebé sempre, depèn del que necessitis. Hi ha gent que s’ha fet una web amb Wix i li va força bé la vida. Si no ets una agència que ofereix webs als seus clients, tenir un Wix no és cap deshonra, sempre que satisfaci les teves necessitats. Tens unes plantilles predissenyades, les omples amb més o menys gràcia i avall que fa baixada. Però just aquí és també on pot començar el camí de la frustració i la pèrdua de valuoses hores de feina.

Segons la nostra experiència moltes empreses, en el moment que detecten la necessitat de tenir una pàgina web, passen per un seguit de fases:

1- Escriure a GOOGLE la següent cerca: “pagina web gratis“. Com serem capaços d’encertar la millor opció? No ens ha de sorprendre que una frase amb un volum de 5.400 cerques diàries de mitjana, només a Espanya, sigui el començament de molts projectes sense acabar

2- Amb l’entusiasme pels núvols trobem resultats i anem visitant-los un a un, a veure quin té trampa i quin realment és gratuït. És aquí on podem començar a notar que si bé no tot és de color de rosa, hi ha petites condicions que creiem acceptables. I a Mirall digital ens preguntem: Per què? Per què el nostre projecte té tan poca importància que cedeix davant les condicions externes enlloc de ser nosaltres els que posem les condicions? Tan poc valor donem a la web de la nostra empresa?

3- Després d’acceptar que el nostre projecte es dirà, per exemple, mipaginaweb.wix.publicidad.th i que els nostres dissenys només podran tenir certa quantitat de pàgines, fotos, colors o formularis, hem arribat al tan desitjat botó “finalitzar i publicar”. Ens adonem, però, que han passat setmanes, i en alguns casos mesos, desde que Google ens va mostrar la resposta que buscàvem i que hem invertit un munt de temps extra al projecte de tenir una web (mentrestant la competència s’ha emportat tots els clients).

4- Finalment tenim una pàgina web que, amb el pas del temps, cada vegada ens agrada menys en quant a disseny però, sobretot, no es posiciona a Google. Aquest punt està basat en el CAS REAL de diferents empreses que ens han vingut a veure aquests darrers mesos. Per què vull una web que no surt a Google?

Si el que vols és destacar respecte a la competència utilitzar un recurs gratuït és garantia de no fer-ho, per raons evidents. Tornant a la pregunta de si és necessari un disseny web nosaltres afirmem que sí, que som, cada vegada més, animals visuals i el disseny ens transmet més que les paraules. Lluny han quedat, per sort, les webs programades sense criteri estètic on només prevalien la usabilitat i el bon funcionament. Si volem destacar, avui dia, hem d’oferir una bona experiència visual als nostres clients i usuaris.

 

I què és exactament el disseny web? Qui l’ha de fer?

Si mai us animeu a contractar una agència de Marketing Digital us trobareu amb un mar d’agències i persones freelance que us oferim el bo i millor del mercat (només la consulta “màrqueting digital tarragona” ofereix 7.470.000 resultats). Com és lògic la majoria de les persones valoren factors com:

A nosaltres ens sembla, però, que molts obliden valorar, o almenys consultar, “qui farà realment el meu disseny web?“. “Doncs si contracto una agència, entenc, ho farà un dissenyador web…” podria ser la resposta més immediata. No obstant això la resposta no és sempre tan evident.

A la nostra agència la resposta és: a Mirall digital el disseny web el realitza un dissenyador gràfic de formació i desenvolupador web per vocació, Eric Ruiz. Això no sempre ha estat així i, creieu-nos, hem notat la diferència.

En una primera fase de Mirall digital el disseny web el feia la nostra dissenyadora gràfica amb criteris, únicament, estètics. Aquesta manera de treballar va fracassar per diversos motius:

 • La usabilitat web i el disseny gràfic, sovint, van per camins diferents.
 • Els dissenys desenvolupats amb eines de disseny gràfic (illustrator, photoshop, InDesign,…) costen molt d’adaptar al format web.
 • Quan els dissenys arribaven al programador no sabia ni com agafar-los. Era com intentar ajuntar oli amb aigua. Es trobava amb decenes de dissenys i esquemes que no encaixaven a una web. La immensa majoria tornaven a la taula de la dissenyadora per refer-se.
 • La dissenyadora gràfica no tenia ni la més mínima idea de programació (com és lògic).

I exactament igual que nosaltres a la nostra fase inicial, hi ha moltes agències que tenen aquesta metodologia de treball, respectable com totes, però de resultats qüestionables. I no ho diem nosaltres, ho diuen els nostres clients que ja han passat per tot el camí descrit anteriorment, fins i tot pel pas final: contractar una agència de màrqueting on els dissenyadors tracten d’escriure codis de programació i on els programadors posen un text de color rosa sobre un fons vermell, perquè l’usuari final perdi la vista intentant llegir el nostre telèfon de contacte.

Ara qui fa el disseny web a Mirall Digital és una persona que sap dissenyar però que, sobretot, sap programar, té la usabilitat i el posicionament com a línies estratègiques bàsiques i  entén perfectament qualsevol llenguatge de programació. Aquí rau la gran diferència amb abans: ara qui dissenya les webs també les sap programar. En llenguatge tècnic diem que treballa tant el Frontend com el Backend de les webs.

 

Què és la usabilitat web?

Ras i curt: que qui ha d’utilitzar la web sàpiga fer-ho sense que ningú li hagi d’ensenyar. Si qui ha d’utilitzar la nostra web no sap com fer-ho, no troba la informació o es perd pel camí, la web no serveix per a res de bo. S’ha de dissenyar la web, sempre, pensant amb qui l’ha d’utilitzar i amb quina finalitat està dissenyada (informació, venda, registre,…).

I el posicionament és important en tot això?

Doncs depèn del que busquis amb la teva web, però la majoria de webs tenen per objectiu arribar al màxim de gent possible i la realitat ens diu que això no és així, que la majoria no es posicionen a Google i són, gairebé, invisibles. Per què gastar-se tants diners en una eina que no funciona?

I a Mirall digital com ho fem això del SEO?

Doncs cuidant tots els detalls, posant-nos a la pell dels usuaris, tenint molt presents els objectius de conversió dels nostres clients, estudiant el mercat, la competència i les paraules clau que ens poden aportar visites i no enganyant mai al client. El posicionament SEO d’una web és lent però arriba, i quan ho fa és molt difícil fer marxa endarrera.

Sempre que entreguem una web la deixem “SEO ready”, apunt per posicionar-se, tot i que la feina més important encara s’ha de fer. El posicionament SEO, com ja hem dit abans, tarda en arribar i necessita de feina constant i continua d’analítica i de manteniment de la web per tal de superar la nostra competència a Google. És per això que és tant i tant important continuar treballant en la web un cop entregada, però això ho deixarem per un altre post, que és un tema molt important i mereix un capítol a banda.

Us animem a conèixer de primera mà els nostres projectes de disseny web filtrant per la categoria web el nostre apartat de projectes.

Si el que necessites és vendre deixa Instagram i treballa en la teva web

-La pàgina web ha de ser el centre de tota l’estratègia de màrqueting digital. El posicionament SEO és la gran eina digital per augmentar vendes.
-L’èxit a les xarxes socials ha de ser una conseqüència de la bona feina a la web. Les xarxes socials han d’actuar d’altaveu
-Instagram està plena de comptes amb moltíssims seguidors que no generen ingressos. El mateix nombre d’usuaris a la web, generen un retorn molt més elevat i estable.

El màrqueting existeix per ajudar a les empreses a vendre els seus productes o serveis i, després de molts anys d’existència, podem dir que sí, que funciona, que és una eina molt necessària i una de les inversions amb més retorn per les empreses. Un dels maldecaps més importants avui en dia és com aconseguir augmentar les vendes a través d’entorns digitals, amb una competència ferotge i uns usuaris/clients cada vegada més exigents, sobreestimulats i cansats del bombardeig diari.

Un dels errors més comuns que detectem sovint és l’aposta única cap a les xarxes socials, aparentment una eina gratuïta i a l’abast de tothom. En aquesta entrada intentaré explicar-vos perquè no heu d’apostar únicament per la xarxes socials, com n’és d’important tenir una bona pàgina web, actualitzada i amb continguts de qualitat i perquè el SEO és la mare de tots els ous pel màrqueting digital.

Si no necessites vendre més, no cal que continuïs llegint

 

Si ets dels pocs que tenen la sort de no dependre d’un sou el que explico aquí no t’interessa gens ni mica. Et pots saltar tot el que diré a la torera i dedicar-te a viure la vida a “tutiplén”. Tot el que explico aquí només serveix per vendre més. Ara bé, si necessites vendre més del que ho fas ara, et recomano que segueixis llegint i analitzis si la teva estratègia digital actual és la correcta i com la pots millorar. Una primera pista: la teva web necessita millorar.

Necessites fer canvis a la teva web de manera urgent.

 

Això és així en el 99,9% dels casos, inclòs Mirall digital. La web és el centre de tota l’estratègia de comunicació, és el principi i el final, és l’eina digital de venda més potent que tenim i la que ens permet un major número d’accions.

Vosaltres quan necessiteu alguna cosa on la busqueu, a Google o a Instagram? I quan voleu passar l’estona què preferiu Google o Instagram? En les vostres respostes hi ha la llum. Molt bé, necessito fer canvis a la web, però quins? Us n’enumero uns quants:
– Actualitza tot el contingut de manera continuada. Crea contingut propi al blog, tingues el portfoli al dia, modifica el personal quan marxi o s’incorpori algú,…
– Elimina tot el contingut repetit, banal i que no aporti res de res
– Modifica el llenguatge utilitzat i deixa de tractar els usuaris com a rucs. Ofereixes un servei integral? Tens un tracte personal i proper? El teu equip és multidisciplinari? Ets líder del sector? Us ho diré en anglès perquè m’agrada molt més com sona i últimament només miro Netflix: BULLSHIT! Ningú es creu res de tot això.
– Dissenyeu la web, els continguts, pensant en l’usuari i en resoldre els dubtes que pot tenir al respecte si val la pena o no contactar-vos. Una pista: simplifiqueu tot el contingut al màxim!
– Prepara-la per SEO. Sense oblidar que estàs parlant amb persones la teva web ha de ser un caramelet per a Google. Estudia les paraules clau que més et convenen, llegeix totes les guies que puguis sobre SEO i que tot el contingut de la teva web faci trempar tots els algoritmes del món.
– Escaneja la teva web cada setmana. Passa-la per “speed test”, auditors de SEO, eines de Google,… Quan ho hagis fet corregeix els errors de manera immediata, a veure si tens sort i l’aranya encara no ha passat.
– Penja i mantingues actualitzat el teu mapa web. Tot el que sigui caure-li bé a Google ho has de fer sense dubtar-ho.
– Dedica’t 3 o 4 hores cada setmana a analitzar la mètrica de la teva web per saber com vas, què agrada més, on tens punts morts,… La informació és poder.
– I a la competència que la bombin, si et passes el dia mirant què fan acabes parlant com ells i no et diferenciaràs en la vida.

 

Les xarxes socials són només altaveu de les nostres accions de màrqueting i comunicació digitals. Per si soles no són res.

 

Si ets usuari/a de xarxes socials saps perfectament que les utilitzes per saber dels teus amics, coneguts i saludats, estar més o menys informat i, si pot ser, passar una bona estona. A ben pocs ens interessa rebre un bombardeig constant de publicitat encoberta amb fotografies més o menys boniques. Un exemple basat en fets reals: què fa una petita botiga de roba penjant cada dia una foto a Instagram dels models que ven? Quin interès pot tenir això per algú que està tombat al sofà de casa fet pols després de 13 hores seguides fora de casa? Quants dies tardarà aquesta botiga a quedar-se sense models diferents per fer fotos? Aquesta botiga ni tan sols ven per internet!!!! El que jo, usuari de xarxes socials, vull és que sàpigues el que vull just en el moment en el que ho vull i m’ho ofereixis de la manera més còmoda possible i això només t’ho dóna el SEO/SEM. La resta d’accions són emprenyar per emprenyar i una pèrdua de temps i de diners.


Estic dient que utilitzar les xarxes és una tonteria? No, evidentment. El que dic és que les utilitzis pel que realment són útils i et gastis els diners en el que realment funciona, promocionar aquells continguts de la teva web que et poden generar més conversions en vendes. Les xarxes et poden ajudar molt a segmentar el mercat i dirigir-te realment a qui pot tenir un interès en el teu producte o servei. Tracta cada xarxa social de manera diferent perquè cadascuna té les seves peculiaritats que cal respectar. Aquí van una de les meves opinions més controvertides: si el que vols és vendre, Instagram no serveix per res. Us explico perquè:
– Instagram és una xarxa social ideada per fomentar l’exhibicionisme i al gent hi busca això, el dia a dia dels altres. La publicitat és massa evident.
– Instagram és un producte anti-internet. Internet va néixer per compartir i Instagram no et permet els enllaços cap enlloc). Si vull vendre hauré de portar gent a la meva web i Instagram no em permet posar l’enllaç a cada entrada.
– Instagram està ple de comptes amb milers de seguidors que no aconsegueixen generar cap tipus d’ingrés. Les webs, en canvi, si aconsegueixen un gran nombre de visites el nombre de conversions és molt més alt i estable.

Si no tens una estratègia el teu final està a prop

 

Per tal de tenir una estratègia amb el màxim de garanties necessites:
– decidir quins són els teus objectius
– concretar els teus objectius el màxim possible (necessito vendre més, concretament un 25% més que l’any passat)
– temporalitzar els objectius
– crear accions concretes que t’ajudin a assolir els objectius
– executar les accions dissenyades
– mesurar el resultat de les accions realitzades i el retorn
– tornar a crear una nova estratègia
No hi ha cap altre secret en quant a estratègia que seguir aquests passos.

Gasta’t el 90% del teu pressupost en SEO…

 

… i el 10% restant en promocionar-te a xarxes socials i en publicitat. Quan parlo de SEO incloc la web.
Si apostes molt fort per la web i pel posicionament d’aquesta als cercadors t’asseguro que el teu nivell de vendes augmentarà i, el que és més important, et mantindrà en un nivell de vendes superior al llarg del temps. La feina feta en SEO dura en el temps i cada vegada és menys costosa de fer.

Si li dediques temps i diners el màrqueting digital et torna molt més. Deixa de penjar fotos a Instagram sense cap tipus de sentit i focalitza’t en allò que t’ajudarà a vendre.

firma Oriol pujols strategy director mirall digital marketing reus

On air. Retransmetre a les xarxes socials en directe.

Actualment, tant Facebook com Instagram poden retransmetre en directe a través de les seves plataformes.

Si parlem de perfils individuals, de persones anònimes, les xarxes socials són una de les fonts per alimentar l’ego. I què més efectiu que poder retransmetre en directe i compartir amb els seguidors d’un perfil qualsevol cosa? A més a més, de poder quantificar quanta gent està connectada mirant el teu vídeo en directe i poder llegir els seus comentaris i parlar amb ells a través del vídeo.

Tot això pot ser una mica diferent amb els perfils professionals, empreses que tenen activitat a les xarxes. Llavors és quan els vídeos en directe, els live, esdevenen una eina. Tot això, com és evident depèn de l’ús que se’n faci. Per exemple, pot ser útil per una petita revista de temàtica castellera que vulgui retransmetre una diada de castells. Durant la seva retransmissió, augmentarà significativament les visualitzacions i l’abast del seu perfil en una xarxa social a causa de la gran quantitat de gent que arrossega el fet casteller. Aquest seria un bon ús del vídeo en directe, ja que té relació amb l’activitat empresarial del perfil i és interessant pel seu públic.

Actualment, tant Facebook com Instagram poden retransmetre en directe a través de les seves plataformes. Qualsevol perfil, sigui professional o individual. Però què cal tenir en compte? Si ets una empresa o tens un perfil professional a les xarxes cal que cuidis la qualitat de la imatge i, també, el contingut del vídeo. És important que utilitzis un trípode pel mòbil, o qualsevol altre estabilitzador. També, cal que hi hagi una preparació prèvia. No fer vídeos en directe a la tun tun, ja que està en risc la imatge que el teu públic té de la teva empresa. Cal que creï un interès general.

La duració del vídeo dependrà del tipus d’acte que s’estigui retransmetent i de la quantitat de seguidors que estiguin seguint el vídeo. Lògicament, com més estona estiguem retransmetent és més fàcil que ens vegi més gent però s’haurà de crear un interès constant per tal de no perdre audiència. Un cop acabat el vídeo en directe quedarà penjat a la xarxa i es podrà seguint visualitzant.

Com sempre les xarxes socials seguiran actualitzant-se i incorporaran noves eines i noves formes de comunicació però cal tenir molt clar que si aquestes eines no s’adapten al llenguatge del perfil professional o no encaixen amb el nostre estil, no fa falta utilitzar-la. Només són noves eines que podem no utilitzar però sí que cal conèixer-les i saber-ne fer un bon ús.

Anna Fernández audiovisual productions photografy mirall digital marketing reus

Aquest agost no t’adormis i refresca la teva pàgina web!

-Aquest agost oferim una pàgina web responsiva, preparada pel SEO i protegida contra atacs per només 550 € a les 5 primeres empreses o autònoms que ho sol·licitin. Ens comprometem a tenir la web acabada en només 15 dies. Refresca la teva web aquest estiu i arrenca el nou curs amb avantatge respecte la competència!

A Mirall digital creiem cegament en les possibilitats que el món digital ofereix a autònoms i empreses, ja siguin microempreses, pimes o empreses multinacionals a l’hora de fer créixer els projectes, tot augmentant les vendes, captant nous client, oferint nous productes o internacionalitzant-se. Es tracta, doncs, de gestionar els negocis mitjançant un multicanal en el qual el digital ha de tenir un pes destacat.
En aquest sentit hem preparat una promoció d’estiu, concretament per l’agost, un mes amb moltes estones tranquil·les, propícies per pensar, en el qual proposem que en dues setmanes el nostre client disposi d’una web a ple rendiment preparada per l’arrancada del curs al setembre. Qui vulgui optar a aquesta promoció ha de córrer perquè està limitada a 5 webs i s’acaba el dia 15 d’agost.

Quina web estem oferint?

És una web de disseny simple (que no senzill), funcional, preparada per aparèixer a Google (SEO ready), amb un menú de 4 pestanyes, responsiva (adaptable a mòbils i tauletes) i amb un blog incorporat. Us convidem a visitar les tres últimes webs que hem fet en aquest format:

LÍMBIC REUS

MARINA CABERO

PASE Y SIÉNTASE

Segur que ara us en feu una idea més clara, oi? Us proposem una web d’una sola pàgina (one page web), una web multipàgina o un blog personal. Vosaltres trieu el tipus de pàgina i nosaltres en encarreguem de la resta.

Com la farem?

Un cop ens posem d’acord farem una reunió a les nostres oficines de Reus o per skype de 1 a 2 hores de durada en la qual redactarem, conjuntament, tot el contingut de la web i farem una pre-maqueta. D’aquesta manera el client sabrà com serà la seva web al final del procés. A Mirall digital ens donem 15 dies com a màxim per tenir la web acabada, amb el SEO preparat i amb un programa de protecció anti virus i malware instal·lat i funcionant. Som especialistes en disseny i programació web.

Què necessitem per fer la web?

A la reunió que farem serem capaços de crear tots els continguts. Només ens faltarà tenir les fotos que acompanyaran la web o bé algun tipus de disseny gràfic que pugi ser necessari. Si el nostre client ja disposa de les fotos les utilitzarem però en cas de no tenir-ne i no disposar de capacitat tècnica per fer-ne de prou qualitat a Mirall digital oferim un 50% de descompte en les sessions de fotos per web, passant de 250 € a 125 €. En aquesta sessió es faran entre 5 i 10 fotos de qualitat professional que el client pot utilitzar també per altres finalitats comercials (xarxes socials, flyers, banners,…). Les fotos poden ser de producte, de l’equip, de les instal·lacions de l’empresa,…

En cas de no disposar de domini o allotjament per la web nosaltres oferim el servei. El domini “.com” a 20 € anuals i l’allotjament de fins a 5GB de capacitat, 25 GB de trànsit mensual i fins a 5 comptes de correu electrònic a 95 € anuals.

Quantes webs oferim?

Degut a les nostres exigències de qualitat i compromís amb el client només oferim 5 webs amb aquestes condicions. Només els 5 primers en confirmar la web obtindran aquest preu i condicions especials. Si n’agafem més no les farem amb la qualitat que volem.

Si us interessa aquesta promoció podeu posar-vos en contacte amb nosaltres al telèfon 684 308 467 o podeu enviar un correu electrònic a contace@www.miralldigital.com.

Ens refresquem junts aquest agost?

Oriol Pujols strategy director mirall digital marketing reus
xarxes socials - redes sociales

Les xarxes socials. Aquest gran desconegut?

Més d’una vegada haureu sentit a dir: “s’ha d’estar a les xarxes socials”. I no vinc pas a dir el contrari, vinc a marcar un “però”. Perquè sí, s’ha d’estar a les xarxes socials però has d’analitzar bé quines xarxes socials s’adapten millor al teu negoci i després has de saber marcar i, encara més important, mantenir una estratègia comunicativa. Perquè no serveix per res fer publicacions sense solta ni volta. Estar a les xarxes socials per ser-hi només et portarà a dins d’una espiral viciosa on no es veuran resultats i la persona que gestioni les xarxes acabarà maleint Mark Zuckerberg.

I, si sou nous en el “mundillo“, heu de saber quantes xarxes socials teniu a l’abast.

Les més conegudes són les tres reines, Facebook, Instagram i Twitter. Després tenim altres xarxes com Linkedin, Spotify, Youtube, Flickr, Behance, Tripadvisor, Soundcloud o Pinterest. Hem de veure aquestes xarxes socials com a diferents canals de televisió amb un públic diferent. És diferent el públic objectiu de Telecinco que el de La2.

xarxes socials - redes sociales

El que després s’ha de tenir en compte és la periodicitat que es vol publicar en aquestes xarxes socials. Com més posts vulguem fer, més preparació ha d’haver-hi al darrere. Un dels handicaps que pot aparèixer és com mantenir aquesta periodicitat i ser constants, és un dels maldecaps de la gestió de xarxes socials que haureu de superar si voleu veure els objectius complerts.

Parlant d’objectius. Està clar que els negocis pugen al món virtual de les xarxes socials per donar-se a conèixer a nous clients, facturar més o fidelitzar els seus clients habituals. Però aquests objectius no els veureu assegurats al cap de dos dies, ni de tres. Són objectius que us heu de marcar a llarg termini i quan dic “a llarg termini”, em refereixo a un o dos anys. És una inversió a llarg termini i per això és important conèixer totes les eines que disposem i que ens poden ajudar per gestionar les xarxes i quins són els punts forts i els punts febles de cada una de les xarxes socials.

Per tant, estem parlant de plataformes que segueixen diferents tendències que poden arribar a canviar en qüestió de setmanes o dies i, com a bons community managers, les haureu de conèixer i, molt possiblement, haureu d’adaptar el vostre contingut a aquestes modes. Ja ho deien, “reinventarse o morir”.

Tot això és només la punta de l’iceberg, quatre pinzellades, que, si us han semblat molt complexes, nosaltres sempre estarem disposats a donar-vos un cop de mà. Us animeu?

Anna Fernández audiovisual productions photografy mirall digital marketing reus
blog urls

Com funcionen les URLs?

En tot el que envolta el món d’internet ens trobem sovint amb conceptes que no sabem què signifiquen encara que els estiguem utilitzem a diari. Avui us vull parlar de les URLs. Estan més presents del que pensem. Com a mínim n’has utilitat unes quantes per arribar fins aquí. Tranquils els que ja sabeu de sobres què són perquè avui també explicaré quines parts tenen i que signifiquen i perquè serveixen algunes coses estranyes que podem trobar-hi:

Que són les URLs?

Les Uniform Resource Locator, altrament dit URLs, són les adreces que en condueixen a les webs o als continguts d’internet.

Fins aquí la majoria ja ho sabíem, segur, però què signifiquen aquestes cadenes estranyes de text? Anem pas a pas:

protocols web blog urls

Protocols

Començant d’esquerra a dreta el primer que ens trobem és el clàssic (encara que cada cop menys) HTTP: Les sigles de Hyper Text Transfere Protocol, un protocol que, com la resta, determina com es faran els traspassos de fitxers entre el client (és a dir l’ordinador de l’usuari) i el servidor (on està la web). No només existeix aquest protocol, n’hi ha molts altres, com la seva versió millorada HTTPS: Aquest protocol millora l’anterior i incorpora un certificat de seguretat. Això és a causa de l’encriptació de les dades a partir d’un certificat SSL. Aquesta encriptació fa que només el client i el servidor sàpiguen què signifiquen realment les dades, que s’estan compartint. Si algú es fica pel mig d’aquesta connexió no entendrà res del que vegi. Tot i així hi ha diferents tipus de protocols també bastant coneguts, com per exemple el mailto: que serveix perquè en fer clic a un enllaç s’obri el nostre gestor de correus de l’ordinador amb la finestra per crear un nou email. També és força habitual el protocol FTP, File Transfer Protocol, que s’utilitza per a la càrrega i descarrega de fitxers entre un servidor i un client. Aquest últim és especialment usat pels que tenim contacte diari amb la creació o el manteniment de webs.

Nom de domini

És la part més coneguda de tota web. Tot nom de domini es compon, majoritàriament, de dues parts: el subdomini (per exemple miralldigital), i el TLD, Top Level Domain, que en l’exemple anterior seria .com. La principal funció dels TLD és classificar les webs. El .com, per exemple, està pensat per webs amb algun ús comercial. Les .org per organitzacions sense ànims de lucre, els .es, .cat, .fr indiquen quina zona d’abast o afecte té la web. Aquesta diferenciació del tipus de TLD cada vegada es més difusa degut al que de manera col·loquial es coneix com “Domain Hacks”, que no és res més que crear dominis amb TLD per millorar el SEO o simplement per confondre l’usuari que busca alguna cosa. Un exemple clar d’aquesta praxis el tenim en el cas de youtu.be el qual el TLD .be no té res a veure amb Bèlgica.

domains i TDL blog url
path web urls

La ruta

També conegut com a path indica la posició en la qual s’està dins de la pàgina. Per fer-ho comprensible es podria explicar que cada nom i barra (/) és la ruta a seguir per entrar a una carpeta de la web, tal i com fem al nostre ordinador quan cliquem sobre una carpeta dins del gestor de fitxers. Una web us la podríeu imaginar com una gran carpeta que conté diferents carpetes més petites, exactament igual que les carpetes que pots trobar a teu ordinador.

L’ancora

Aquest element no és molt comú però pot apareixen en alguns casos. És identificat després de la ruta per un # i un nom a continuació. Això serveix per vincular-nos a una secció concreta de la pàgina que hagi sigut indicada amb aquest text de després de #. S’usa molt en pàgines tipus “one page web”, en les quals no es poden usar diferents URLS per dirigir l’usuari a diferents seccions de la web. Amb les ancores podem tenir un menú a una web d’una sola pàgina.

ancora web urls
query url

La consulta

També conegut com a query és tot allò que ve després del símbol d’interrogació (?). Sol ser alguna consulta o informació generada a partir de l’ús de l’usuari en la web. Tot el que generen els motors de cerca una vegada fem la nostra consulta són QUERYS. Si en una query hi trobem el símbol & significa que estem fent més d’una consulta a l’hora. Depenent de quin caràcter s’hagi introduït a la consulta la URL es pot transformar. Això passa perquè les URLs necessiten codificar tot caràcter que no tenen contemplat en Percent-encoding, que es defineix principalment per aplicar un símbol de tant per cent % i a continuació dos caràcters que poden ser nombres o lletres. En aquest tipus de codificació un espai s’escriu %20 i la barra baixa _ %5F.

Traductors de dominis

Aquest és bastant estrany però molt útil per visitar webs que tenen idiomes que no utilitzen l’alfabet llatí, com poden ser el japonès o el grec. Això s’inclou després del protocol i és xn—. Aquest caràcter tradueix els caràcters no llatins en caràcters llatins que poden contenir nombres d’una forma intel·ligible pels humans però molt útils pels servidors DNS que són els qui processen els noms de domini i encaminen al servidor web en concret.

url traducions urls

Després d’aquest article sobre URLs espero que estigueu una mica més assabentats de que són aquelles cadenes, a vegades “infinites”, que apareixen al capdamunt del navegador.

“404 not found”

Firma Eduard Estradé WEB design + programming mirall digital marketing reus

cookies post

Que son les cookies o galetes a internet i perquè serveixen?

[qode_animation_holder animation_type=”element_from_fade”]

Segur que navegant per internet t’has trobat en moltíssims llocs webs, per no dir en tots, una advertència que t’obliga acceptar si vols seguir en aquella web. Aquella notificació, si la llegim, ens sol dir que la web utilitza cookies, i que acceptem la seva política fent clic a “acceptar” o si seguim navegant, l’estem acceptant. Però què estem acceptant? Estem fent un pacte amb el diable per visitar qualsevol web? Doncs no, simplement estem donant permís que es guardin cookies al nostre navegador.

Sí, segurament ara estareu pensant que si el nostre navegador és com el monstre de les galetes que guarda cookies. De fet, encara que tingui aquest nom no té res a veure amb galetes. De fet una cookie és un arxiu creat per una web amb un conjunt de dades que es guarden temporalment en el nostre navegador (és a dir, en el nostre ordinador) i que es van enviant entre el navegador i les webs per saber algunes coses com ara si ja ens havíem registrat a una pàgina o, anant a cookies més elaborades, si ens interessa un tipus de producte o si el últim cop que vam entrar ens vam interessar més per uns continguts o teníem uns productes al nostre carro de la compra.

Perquè es diuen cookies?

Bé, segur que aquestes altures segur que us esteu preguntant o sentiu una mica de curiositat perquè un arxiu on es guarden dades sobre el que feu en una web es diuen així. Doncs es veu que és una referència al conte dels mítics germans Grimm, Hänsel i Gretel. A l’igual que en el conte, els nens per tornar a casa deixen un rastre de trossos de galetes, doncs nosaltres navegant anem deixant un rastre de “trossos de galetes” i d’aquí el nom. Potser us esperàveu alguna cosa més elaborada, no?

Tipus de cookies?

Sí, sí, no sols hi ha un tipus de galetes, aquí igual que en el món físic hi ha diferents variants. Aquí en van algunes i per a que es solen utilitzar:

[qode_animation_holder animation_type=”element_from_left”]

Session cookies: Tenen un curt temps de vida puig que són esborrades quan tanquis el navegador.

Persistent cookies: Són galetes persistents, que s’utilitzen per rastrejar a l’usuari guarden informació sobre el seu comportament en un lloc web durant un temps. Aquestes poden ser esborrades netejant les dades del navegador però algunes tenen una data d’expiració curta encara que hi ha algunes que fins i tot poden tenir una caducitat de deu anys.

Secure cookies: Són galetes segures on s’emmagatzema informació xifrada per evitar que les dades siguin vulnerables a atacs maliciosos de tercers. S’usen només en connexions HTTPS.

Zombie cookies: són potser el tipus més curiós perquè es recreen a si mateixes després de ser esborrades. Això vol dir que el navegador realment no té cap poder sobre elles perquè continuaran regenerant-se, d’aquí el nom tan original que tenen. Es guarden en l’ordinador o en l’aparell directament i no en el navegador (és a dir, on està guardat el navegador), això amb la finalitat que es pugui accedir a elles sense importar que el navegador s’estigui usant. Aquesta mateixa característica pot convertir-les en una amenaça per a la privadesa i seguretat de l’usuari i, en moltes ocasions, són usades amb finalitats il·legítimes i malintencionades.

També et pot interessar diseño web en Reus

tipus de galetes

Bé, doncs, després d’això potser ja sabeu què esteu acceptant visitant la nostra web o en qualsevol altra, i sinó sempre us podreu llegir la política de cookies de cada pàgina, per què és el que feu sempre, no?

cookie monster

Firma Eduard Estradé WEB design + programming mirall digital marketing reus

comunicar - comunicación

Com comunicar-te millor amb els teus clients i usuaris

Des de ja fa uns quants anys, concretament des de la fi del monopoli dels mitjans de comunicació tradicionals, van naixent nous canals de comunicació que permeten, entre d’altres coses, la publicitat o la comunicació corporativa. És evident que a més oferta de canals de comunicació més baix ha de ser el preu per anunciar-s’hi, oi? Avui us vull explicar quins són, per mi, els canals de comunicació amb els vostres clients que millor us poden funcionar i alguns trucs per fer-ho de forma efectiva.

[unordered_list style=”circle” animate=”no”]

 • Crea els teus propis canals de comunicació amb els clients. Aquesta és una de les grans novetats dels últims anys, la democratització de la comunicació. Qualsevol empresa, autònom, organització o entitat pot crear els seus propis canals i dir-hi el que vulgui i quan vulgui.
 • Fes una molt bona web, cuida-la, mima-la, dona-li contingut de qualitat i de manera periòdica, anima als teus clients i usuaris a entrar-hi sovint i, sobretot, aporta valor amb el que expliquis.
 • Treballa les xarxes socials de manera professional. A partir del contingut que generis a la web i dels fets que siguin noticiables a la teva empresa comparteix amb la teva gent informació de valor. Coneix qui et segueix, què vol de tu i dona-li.
 • Dedica un % fix de la teva facturació a la comunicació. Si la fas ben feta el retorn arribarà i et garantirà la sostenibilitat del projecte a mitjà i llarg termini.

[/unordered_list]

comunicar - comunicación
[unordered_list style=”circle” animate=”no”]

 • Localitza mitjans de comunicació externs a tu amb els quals comparteixis públic i insereix publicitat. Evidentment que no tothom es pot anunciar a la televisió en horari de màxima audiència, però hi ha diaris, revistes, blogs o digitals per tot tipus de pressupostos.
 • A banda del missatge en sí el contingut també consta del to que s’utilitza. Podem parlar amb un to professional, un to distès, un to rigorós, un to irònic,… És imprescindible escoltar els nostres clients i usuaris i saber amb quin to els agrada més rebre el tipus d’informació que tu generes.
 • Estudia a fons el teu sector per les xarxes socials. Mira què fa la teva competència, quin públic potencial hi ha i què els agrada més.
 • Localitza “influencers” i proposa’ls col·laboracions. A cada sector i a cada xarxa social hi ha gent amb un gran número de seguidors i una bona reputació que et poden recomanar. Comença amb els més petits i mica en mica agafa gent amb més seguidors.
 • Genera contingut propi i de qualitat. Cal saber quins temes interessen al teu públic per poder generar un contingut que els interessi i el comparteixin. La generació de continguts va agafant cada vegada més importància i en poc temps ho serà gairebé tot. Les eines (web, xarxes,…) les tindrà tothom i caldrà diferenciar-se pel contingut que si generi.
 • Mesura els impactes que generi cada acció de comunicació que facis. Mesura a quanta gent arriba, quanta estona estan llegint a la teva web, quantes vegades l’han compartit, què t’han comentat al respecte, quantes vendes t’ha reportat,… La informació és poder i tots la tenim a la mà, tant en web com en xarxes socials. En cas de publicitat més tradicional l’impacte es pot mesurar fàcilment pel retorn que hagis pogut tenir (trucades, comandes,…)

[/unordered_list]

No n’hi ha prou amb fer bé la feina, en tenir el millor equip de treball, cuinar amb ingredients ecològics o tenir els millors preus si no comuniquem de manera efectiva tot allò que fem. Els usuaris i consumidors ens hem acostumat a tenir tota la informació abans d’entrar a qualsevol lloc o de contractar a una empresa i no renunciem a res. Porta molta feina, costa diners i et demana molt de temps però si vols que el teu negoci es sostingui amb el temps la comunicació és una eina bàsica que demana prioritat absoluta, dedicació i una estratègia clara i encertada.

Oriol Pujols strategy director mirall digital marketing reus